logo
SAMOSTALNI SINDIKAT VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI  BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNIA AND HERZEGOVINA HIGH  EDUCATION AND SCIENCE UNION OF EMPLOYEES
SVE O SSVOiZ

 

 

back

SVE O SSVOiZ BiH/FBiH

            - Istorijat o osnivanju

Inicijativa za osnivanje granskog Samostalnog sindikata visokog obrazovanja i znanosti Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hrercegovine je potekla '90 godina od gospođe  Sheen, koordinatora iz Centrale Education international (EI) iz Brüssela, Belgija, uz saglasnost predsjednika Glavnog odbora (GO) Saveza samostalnih sindikata  (SSS) BiH u Sarajevu. Na zahtijev predsjednika GO SSS BiH sazvan je Inicijativni odbor za osnivanje granskog Samostalnog sindikata visokog obrazovanja i znanosti (SSVOiZ) Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hrercegovine od predstavnika kantona u kojima su postojali univerziteti i predstavnika visokog onrazovanja oba entiteta.

Inicijativni odbor za osnivanje sastao se u Sarajevu u Domu sindikata krajem '90 godina i počeo s radom na volonterskoj bazi bez ikakvih materijalnih sredstava. Članovi Inicijativnog odbora (IO) su radili i dolazili na sjednice o svom trošku i koristeći svoje slobodne dane. IO je:

Prvi/Osnivački Kongres SSVOiZ BiH/FBiH je održan u Domu Sindikata u Sarajevu dana  28.maja 2002. godine.

Registracija SSVOiZ je izvršena na dva nivoa na kojima djeluje kao:

Identifikacijski broj:

Posljednja Skupština/ Kongres SSVOiZ BiH/FBiH je održana u Sarajevu, dana  15.oktobra 2011. godine.

- Organi SSVOiZ BiH  

  Organi SSVOiZ BiH

Adresa prema Statutu:

Samostalni sindikat visokog obrazovanja i znanoti Bosne i Hercegovine (SSVOiZ BiH), Dom Sindikata, Obala Kulina Bana 1; 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina;