logo
SAMOSTALNI SINDIKAT VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI  BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNIA AND HERZEGOVINA HIGH  EDUCATION AND SCIENCE UNION OF EMPLOYEES

 

 

 

 

 

 

Back

Veze sa drugim stranicama

Predsjedništvo BiH – http://www.predsjednistvobih.ba/
Vijeće ministara BiH – http://www.vijeceministara.gov.ba/
Ministarstvo vanjskih poslova BiH – http://www.mvp.gov.ba/
Vlada Federacije BiH – http://www.fbihvlada.gov.ba/
Agencija za državnu službu FBiH – http://www.adsfbih.gov.ba/  
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske - http://www.vladars.net/
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske - http://www.vladars.net/
Ured Visokog predstavnika – http://www.ohr.int
Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo – http://www.monks.ba/
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona http://www.vladatk.kim.ba/Ministarstva/MONKS.htm
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona http://www.zdk.ba/
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bosansko-podrinjskog kantona http://www.bpkgo.ba/
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona http://www.vladausk.gov.ba/
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona http://www.sbk.ksb.gov.ba/
Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Posavskog kantona http://www.zupanijaposavska.ba/
Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Zapadnohercegovačkog kantona  http://www.minpro-zzh.gov.ba/
Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona http://www.mpzks-hnzk.gov.ba/
Univerzitet u Sarajevu – http://www.unsa.ba/
Univerzitet u Tuzli – http://www.untz.ba/
Univerzitet u Zenici – http://www.unze.ba/
Univerzitet "Džemal Bijedić " u Mostaru – http://www.unmo.ba/
Univerzitet u Bihaću – http://www.unbi.ba/
Sveučilište u Mostaru – http://www.sve-mo.ba/
Fakultet islamskih nauka u Sarajevu – http://www.fin.ba
Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu – http://www.heis.com.ba/
Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Sarajevo – http://www.ingeb.ba
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo http://www.inzl.unsa.ba/
Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu http://www.cps.edu.ba/
Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica – http://www.miz.ba/
Centar za obuku Mostar – http://www.cob.net.ba
Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini – http://www.aubih.ba/
Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo – http://www.ppzsa.iweb,ba/
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – http://anubih.ba/
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine – http://www.nub.ba/
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine Sarajevo – http://www.zemaljskimuzej.ba/
Institut za istoriju Sarajevo – http://www.iis.unsa.ba/
Orijentalni institut u Sarajevu – http://www.ois.unsa.ba/
Arhiv Bosne i Hercegovine – http://www.arhivbih.gov.ba/
Arhiv Federacije – http://www.arhivfbih.gov.ba/
Svjetski univerzitetski servis BiH – SUS – http://www.sus.ba
World University Service ( WUS ) Austria – Ured u Sarajevu – http://www.wus-austria.org/sarajevo/
German Academic Exchange Service DAAD – http://www.daad.de/
Univerzitetski teleinformacioni centar Sarajevo – http://www.utic.net.ba/
COBISS.BH – http://www.vibbih.ba/
UNESCO Obrazovni server -  http://www.dadalos.org,
Konrad Adenauer Stiftung – http://www.kas-sarajevo.com/
Goethe - Institut Sarajevo – http://www.goethe.de/ins/ba/
Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina – http://www.soros.org.ba/
Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine – http://www.kfbih.com/
Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru – http://www.studentskizbor.ba/
Unija studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru – http://www.unija.unmo.ba/
Unija studenata Univerziteta u Sarajevu – http://www.usus.ba/
Unija studenata Univerziteta u Tuzli – http://www.usut.untz.ba/
Studentska unija Republike Srpske – http://www.studentkaunijars.org/
BHstudent – Studentski portal – http://www.bhstudent.info/
Ministarstvo obrazovanja,znanosti i športa Republike Hrvatske – http://www.mzos.hr/
Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije – http://www.mps.sr.gov.yu/
Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije - http://www.mntr.st.gov.yu
Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore – http://www.mpin.vlada.cg.yu/
Ministarstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije http://www.mvzt.gov.si/
Ministarstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije – http://www.mss.gov.si/
Ministarstvo za obrazovanje i nauku Republike Makedonije – http://www.mon.gov.mk/
Savezno ministarstvo za prosvjetu, umjetnost i kulturu Republike Austrije http://www.bmukk.gv.at/
Savezno ministarstvo za nauku i istraživanje Republike Austrije   http://www.bmwf.gv.at/
Savezno ministarstvo za obrazovanje i istraživanje Savezne Republike Njemačke http://www.bmbf.de/
Savezno ministarstvo za privredu i tehnologiju Savezne Republike Njemačke http://www.bmwi.de/

          

Adresa prema Statutu:

Samostalni sindikat visokog obrazovanja i znanoti Bosne i Hercegovine (SSVOiZ BiH), Dom Sindikata, Obala Kulina Bana 1; 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina;