POČETNA
AKTUELNOSTI
SLIKE

 

Free Counters

logo
SAMOSTALNI SINDIKAT VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI  BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNIA AND HERZEGOVINA HIGH  EDUCATION AND SCIENCE UNION OF EMPLOYEES

 

aktuelnosti

AKTUELNOSTI IZ SSVOiZ BiH/FBiH

- RAZMJENA ISKUSTAVA

Granski Samostalnog sindikata visokog obrazovanja i znanosti (SSVOiZ) Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine kao najmalađi od oko 23 garnska sindikata u BiH, u kome su se angažovali na volonterskoj osnovi svi aktiviti, bio je prisiljen da se osloni i na iskustvo, predhodno osnovanih sindikata znanosti i visokog obrazovanja u zemljama u okruženju Bosne i Hercegovine i zemljama bivše SFRJ. Težnaja za dostizanjem samoodrživog, dobro organizovanog i uspješnog SSVOiZ je uputila na potrebu kontakiranja i nekih drugih evropskih zemalja u cilju razmjene iskustava i primjene svih dobrih tekovina rada sličnih Sindikata.
Obavljena je razmjena iskustava na osnovu potreba što uspješnijeg rada SSVOiZ sa Sindikatima znanosti i visokog obrazovanja u zemljama u okruženju Bosne i Hercegovine i zemljama bivše SFRJ i bila je od obostranog interesa, ali je uputila i na potrebu kontakiranja i nekim drugim evropskim zemalja.
SSVOiZ BiH/FBiH je posebno zahvalan sindikatima znanosti i visokog obrazovanja na savjetima, podršci, pomoći i raznjeni iskustava iz nekih zemalja kao što su:
• SVIZ Slovenije,
• NSZVOH iz Hrvatske,
• SVOS Srbije, te
• EI iz Brisela

- SMEĐUNARODNA SINDIKALNA SARADNJA

Potreba SSVOiZ za razvojem i unaprijeđenjem rada, kao i izraženi interes pojedinih sindikata visokog obrazovanja i znanosti iz zemalja okruženja i Evrope, zahtjevala je intenzivniju međunarosnu saradnju. SSVOiZ oćekuje određenu podršku i pomoć u edukaciji, profilisanju, osposobljvanju i jačanju kadrova i organizacijske strukture kroz tu aktivnost sa srodnim asocijacijama, te je i pokrenula osdređene aktivnosti na međunarodnoj sindikalnoj saradnji: više o ovome možete pogledati • Obavljena razmjena iskustava, od obostranog interesa sa Sindikatima znanosti i visokog obrazovanja u zemljama u okruženju Bosne i Hercegovine i zemljama bivše SFRJ, je uputila na potrebu kontakiranja i nekih drugih evropskih zemalja;
• Formaliziranje kontakata sa sindikatima znanosti i visokog obrazovanja i iz zemalja okruženja ukazala je na potrebu zaključivanja Protokola o saradnji;
• Izgradnja SSVOiZ pretpostavlja i završetak aktivnosti oko članstva u EI, te povezivanje i aktivnosti u sličnim međunarodnim sindikalnim organizacijama u Evropi i u svijetu;
• SSVOiZ treba i putem razmjene sindikalnih kadrova da unaprijedi edukaciju, profilisanje, osposobljvanje kadrova;
• S obzirom na stogodišnje iskustvo nekih evropskih sindikalinih organizacija, teži se kroz upoznavanje s njihovim organizacijskm strukturama unaprijeđenju organizacijske structure SSVOiZ,
• Isto djejstvo od saradnje s evropskim sindikalinim organizacijama sa stogodišnjim iskustvom da je moguće poboljšati akti djelovanja SSVPiZ;

EDUCATION INTERNATIONAL

Potreba SSVOiZ za razvojem i unaprijeđenjem rada, kao i izraženi interes Educattion international, kao jednog od pokretača osnivanja granskog Samostalnog sindikata visoog obrazovanja i znanosti (SSVOiZ) Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hrercegovine zahtjevala je intenzivniju međunarosnu saradnju. Zato izgradnja SSVOiZ pretpostavlja i završetak aktivnosti oko članstva u EI, te povezivanje i aktivnosti u sličnim međunarodnim sindikalnim organizacijama u Evropi i u svijetu.

Kroz ovu saradnju SSVOiZ oćekuje određenu podršku i pomoć u edukaciji, profilisanju, osposobljvanju i jačanju kadrovske i organizacijske structure do odgovarajućeg evropskog i svjetskog nivoa djelovanja i rada. Istovremeno, kroz tu aktivnost sa srodnim asocijacijama u EI ili EDUCE, SSVOiZ očekuje potpunu realitzaciju težnji članstva SSVOiZ u BiH.

PROTOKOL O SARADNJI

U većoj ili manoj mjeri ostvareni fluodni kontakati sa sindikatima znanosti i visokog obrazovanja i iz zemalja okruženja ili Evrope, ukazali su na potrebu većeg i jasnijeg povezivanja formaliziranje kontakata zaključivanjem odgovarajućih protokola o saradnji. Zato su do sada pokrenute odgovarajuće aktivnosti na realizaciji posebnih pojedinaćnih protokola o saradnji sa pojedinim Sindikatima znanosti i visokog obrazovanja, koji se nalaze u različitim fazama realizacije zavisno od vremena pkretanja i izraženog nivoa interesa.